teach your children well

De ideale opvoedmethode heet Verantwoord Verwaarlozen. Ik heb de methode zelf bedacht en ik geloof heilig in het heilzame effect ervan voor kind en samenleving. Verantwoord Verwaarlozen bestaat uit twee onderdelen. Inderdaad, Verantwoord en Verwaarlozen. Bij het ontwikkelen van de methode begon ik met het Verwaarlozen, omdat dat verreweg het makkelijkst is. Het komt erop neer dat je nadat je kind geboren is, zo snel mogelijk weer overgaat tot de orde van de dag. Je blijft alles doen wat je deed toen je nog kinderloos was. Lekker veel werken, tot laat naar de kroeg, festivalletje hier, dancefeestje daar, in het weekend een gat in de dag slapen, te lang tv kijken en naar hartelust zuipen, snuiven en wat dies meer zij. Een belangrijk aspect van het onderdeel Verwaarlozen is uiteraard dat je alleen tijd of aandacht aan je kind(eren) besteedt wanneer je dat zelf leuk vindt of wanneer het je status, aanzien of inkomen ten goede komt. Verwaarlozen kan op zichzelf al een buitengewoon succesvolle methode zijn. Het levert sterke, zelfstandige en ondernemende kinderen op. Optimistische doorzetters, die niet om het minste of geringste gaan zitten janken of klagen. Helaas kleeft er ook een aanzienlijk nadeel aan het Verwaarlozen. Om één of twee volwassen burgers succesvol en levend af te leveren, heb je al gauw een stuk of zes kinderen nodig. Uitgangspunten als links-rechts-links kijken bij het oversteken, de dikke Glorix in het hoge keukenkastje zetten, gordels vast en ga ‘ns niet zo dicht bij het randje staan, passen nu eenmaal niet goed bij het concept. Om die reden moest ik op basis van uitputtend onderzoek concluderen dat we er met Verwaarlozen alléén niet komen. Er moest een element worden toegevoegd;...